A member of the St Piran Football League and Cornwall Veterans Football League  

Grampound Veterans Player Statistics 2023-4

 

Starting appearances and goals 1  
Substitute appearances and goals 1  

 

Player League   League Cup R1 League Cup R2 League Cup R3   Knockout Cup
 

   
Barnecutt, Will   1                                
Bawden, Mike 1 3 1 1                            
Bond, Paul 7                                  
Cannon, Rob                                   
Clements, Matt 1 1 1                     1        
Dunn, Greg 3                                  
Farrer, Ross   1                                
Ford, Tony 2                                
Gilbert, Dayle 10 1 1               1              
Holland, Darren 1 4                                
Jackson-Hicks, Ross 5 1 5   1 1       1       2        
Kitley, Dean   3                                
Knight, Alex 6 2 1           1                  
Lury, Josh 8   1         1                    
Makepeace, Alex 11   13 1       3   1         3  3 2 
Moorcroft, Steve 6                                  
Podd, David   2                                
Roberts, Dean 8 1 1                 1            
Russell, Graham 3 2                                
Spurr, Simon 9 1                                
Taylor, Ben 10 1 2         1             1       
Trudgian, Adam 1                                  
Warburton, Chris 5   2       1           1        
Ward, John 1 4                                
Webb, Colin 10                                  
Webb, James 13                                  
Wilson, Aymer 2 3                                
Woodman, Alastair                                  
Woodman, Jules 12   2     1               1